ติดต่อเรา

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

สถานที่ตั้ง : 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน 

ตำบลวชิรพยาบาล อำเภอดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-241-2604-5

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID   design2499

 

 

 

Capture_2014_06_23_13_32_18_838
Capture_2014_06_23_13_26_52_99
SF night 2014
SF night 2014
SF night 2014
Capture_2014_06_23_13_33_34_235